اخبار سایت

رابطه جنسی دوران بارداری

براي دوران بارداري میتوان از این روش استفاده کرد :
 
[ادامه ...]

فعالیتهاي جانبی هنگام آمیزش جنسی

یکی از بهترین کارهاي جانبی در این نوع آمیزش نوازش کردن و بوسیدن زن است.
 
[ادامه ...]