اخبار سایت

روش نزدیکی زن سوارکار

در این روش مرد به پشت حالت تاق باز دراز کشیده زن بر رو قرار گرفته و آلت مرد را در خود دخول میکند در این حالت زن میتواند روي مرد دراز بکشد


[ادامه ...]

رابطه جنسی از پشت

روش دخول از پشت
 
[ادامه ...]