همکاری پزشکان و کارشناسان

بدینوسیله به اطلاع کلیه پزشکان و کارشناسان محترم می رساند که سایت پزشک جهت همکاری (پاسخگویی به سوالات کاربران ) دعوت به عمل می آورد
برای پزشکان محترمی که مبادرت به همکاری جهت پاسخگویی به سوالات کاربران نمایند تسهیلاتی در نظر گرفته می شود.

در صورتکیه تمایل به همکاری دارید با ایمیل زیر با ما مکاتبه نمایید.
ghalam_online@yahoo.com
اخبار سایت