اخبار سایت

جلق زدن یا استمنا چیست

يكي از کاربران سوال كرده اند:
عمل جلق زدن چیست؟
 
[ادامه ...]

همجنس بازی همسر

یکی از دوستان سوال کرده اند:

من تازگیها متوجه شدم متاسفانه شوهرم با یکی از اقوامش هم جنس بازی میکند راهی هست تا غیر مستقیم او را از این کار زده کنم.
 
[ادامه ...]