اخبار سایت

پاره شدن پرده با انگشت

آیا با داخل کردن انگشت امکان دارد پرده بکارت به تدریج نازک شده و در نهایت پاره شود؟
[ادامه ...]

پرده حلقوی و رابطه جنسی

پرده من از نوع حلقوی است . آیا می توانم بادوست پسرم رابطه جنسی داشته باشم؟
[ادامه ...]

سوالات متداول درباره پرده بکارت

پاسخگویی به سوالات مهم درباره پرده بکارت
 
[ادامه ...]