اخبار سایت

بزرگی سینه در آقایان

یکی از دوستان سوال کرده اند:

جوان بیست ساله ای هستم دچار مشکلی هستم که از مطرح نمودنش تا الان خجالت می کشیدم و کسی نبود من را درک کند حتی مادرم هم نمی داند و این مشکل خیلی به روحیه ام لطمه زده .سالهاست (با شروع بلوغ) سینه هایم بزرگ شده و الان که آمده ام سربازی برایم بسیار سخت تر است و مجبورم کثیف بمانم تا به مرخصی بروم آنگاه تنها به حمام بروم چون نمی خواهم کسی بداند و مسخره ام کند. باید چه کنم؟(ضمنا آیا چنین کسی معاف نمی شود؟

[ادامه ...]