اخبار سایت

ترشح مایع لغزنده در دختران باکره

آیا ترشح مایع لغزنده در دختران باکره به دلیل قرارگرفتن در موقعیتهای تحریک آمیز مثل دیدن فیلم های ... اشکال شرعی دارد؟
یعنی بعد از خروج این مایع غسل لازم است؟
 
[ادامه ...]

ترشحات در زنان و غسل جنابت

یکی از دوستان سوال کرده اند: اگه یکی دو روز بعد از پریود شدن (یعنی بعد از اتمامش) این ترشحات بیرنگ و بی بو ظاهر بشن و حتی گاهی وقتا هیچ موردی مثل فکر کردن به موارد تحریک آمیز وجود نداشته باشه و ترشح وجود داشته باشه، آیا میتونه خطرناک باشه ؟! نیاز به پیگیری داره؟!

[ادامه ...]